Curriculum VitaeFilmekInstallációkKiállításokBibliográfiaHírekKapcsolat

Keresés

English

Installációk

„Col Tempo"

A W. projekt

Forgács Péter Erasmus-díjas magyar médiaművész „Col tempo” – A W.-projekt című munkája egyetlen – elsőre közhelyesnek tetsző – motívumra: az emberi arcra épül és annak a tekintetnek a természetét vizsgálja, amellyel a másik embert felmérjük, azonosítjuk, megértjük.

www.coltempo.hu

Hegyi Lóránd nyitotta meg a kiállítást

ld.
http://www.coltempo.hu

video


http://vimeo.com/6624798

 

„Col Tempo" The W. project from Peter Forgacs on Vimeo.

Miféle vizuális sztereotípiák és automatizmusok szerint ítéljük meg azt, akiről valójában semmit sem tudunk? Ez a kérdés különösen időszerű manapság, a rohamos globalizáció, technológiai robbanás, a válság és a terrorizmus korában, amikor még az individuum méltóságának feltétlen tiszteletén alapuló európai civilizációban is felerősödik az etnikai gyanakvás, az „idegentől” való paranoid félelem.

A Másik arcának spontán megértését mindenekelőtt azok a különböző intézmények és kulturális kódok irányítják, amelyeknek keretei között találkozunk velük: másként látjuk ugyanazt az arcot, ha lélekábrázoló portréként, rendőrségi nyilvántartásban vagy valamely embertani felmérés adataként találkozunk vele. Másként látjuk, ha szembenézetben, mintegy személyesen pillantjuk meg, másként, ha hatalmasra növelt gigászként magasodik fölénk és megint másként, ha csöppnyivé zsugorodott tárgyként vehetjük kézbe. Forgács totálinstallációja nem egyszerűen arcokat mutat be változó kontextusokban: inkább a néző pillantását „állítja ki”, azt viszi színre. Mert a látás sosem puszta tudomásulvétele a látottnak, hanem identitásképző cselekvés: igazodás vagy alávetés, azonosulás vagy tárgyiasítás. Lehet odaadó vagy figyelmetlen, szenvtelen vagy szenvedélyes, érzelmes vagy racionális – de sohasem ártatlan.

A kiállítás, miközben historikus anyagra épül, nem történeti bemutató: azt kívánja a nézőtől, hogy a történeti emlékezés, a művészettörténeti hagyomány és a kortárs művészet közös mezsgyéjén járja végig a Másikra vetülő tekintet változásainak drámai pályáját és ismerje fel saját látásának cselekvő és előítéletes természetét, másként fogalmazva: erkölcsi felelősségét.

Olvassa el Nádas Péter megnyitó beszédét.

Stáblista

Forgács Péter
Kurátor: Rényi András
Nemzeti biztos: dr. Petrányi Zsolt
Szobrok: Louise McCagg
Videovágás: Sass Péter
Arculat, grafika és könyvterv: Gerhes Gábor
Installációtervezés: Soltész László
Installációépítés: Lécci: Bosnyák István, Horváth Tibor, Kerekes Gábor, Szalai László

Archív filmek és fotók: Naturhistorisches Museum, BÉCS

Szervezés
Műcsarnok/Kunsthalle, Budapest – Biennále Iroda: Gáspár Júlia
Bardkard Produkciós Iroda: Kardkovács Réka, Razsovich Zsófia

Támogatók
Oktatási és Kulturális Minisztérium
Nemzeti Kulturális Alap
Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest
Naturhistorisches Museum, Bécs

Külön köszönet

Margit Berner
Böröcz András
Gershon Evan
Farrar, Straus & Giroux, New York
Hegyi Lóránd
Goldstein Imre
Louise McCagg
Nádas Péter
Maria Teschler-Nicola
Lívia Kölnei, Semmelweis Museum and Library of Medicine
Mischief Films, Vienna

 _INST: Az élveboncolás gyönyörei